جشن سال ببر با اقلام فرهنگی و خلاقانه
2022/01/28 14:55:29

با نزدیک شدن به سال ببر مطابق با تقویم قمری چینی، برخی از برندهای بین المللی و محلی، محصولاتی با مضمون ببر برای جذب مصرف کنندگان عرضه کرده اند.


اقلام فرهنگی و خلاقانه با تم ببر نیز در بازار پرفروشتر هستند.

  • 2022/01/28 14:55:29
  • GMT+08:00
  • /