در آغوش گرفتن روح المپیک در شین‌جیانگ!
2022/01/28 15:40:07

مردم شین‌جیانگ در شمال غربی چین با لذت بردن از ورزش های برفی و یخ حمایت خود را از بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن نشان می دهند.

  • 2022/01/28 15:40:07
  • GMT+08:00
  • /