درخواست دبیر کل سازمان ملل برای تقویت کمک های انسان دوستانه به افغانستان
2022/01/27 10:49:48

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه 6 بهمن تاکید کرد، افغانستان در "حال احتضار" است و جامعه جهانی باید کمک‌های انساندوستانه به این کشور را تقویت بخشد تا جان افراد بیشتری نجات پیدا کند.

گوترش در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسئله افغانستان اظهار کرد، مردم افغانستان در حال سپری کردن یک زمستان بسیار سرد هستند و علاوه بر اپیدمی کرونا،  بیماری های دیگر نظیر سرخک نیز در این کشور شیوع پیدا کرده است. دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی درخواست کرد که با آزاد کردن دسترسی افغانستان به ارزهای خارجی مسدود شده خود و فراهم کردن زمینه از سرگیری فعالیت بانک مرکزی این کشور، به اقتصاد این کشور کمک کنند.

وی همچنان خواستار توقف برخی "محدودیت‌ها" علیه افغانستان شد و گفت که این "قید و بندها مانع از توسعه اقتصادی و کمک‌های جامعه جهانی" به افغانستان می‌شود. وی با تقدیر از قطعنامه های سال گذشته شورای امنیت برای ارائه کمک های انسان دوستانه به افغانستان تاکید کرد، جامعه جهانی باید با ارائه حمایت قانونی به نهادهای مالی و تجاری، نگرانی آنها نسبت به نقض تحریم های مربوطه از سوی این نهادها را رفع کند.

دبیر کل سازمان ملل گفت، آغوش جامعه جهانی به روی طالبان باز است و طالبان نیز باید با حفظ همکاری نزدیک با جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، ضمن جلوگیری از تهدید تروریسم، در جهت تحقق امنیت و صلح حرکت کنند.

  • 2022/01/27 10:49:48
  • GMT+08:00
  • /