فرا رسیدن سال ببر در سنگاپور برای ببرها شادی آور است
2022/01/27 17:16:29

سافاری شب سنگاپور با برگزاری مجموعه ای از جشن‌ها به استقبال سال نو قمری چینی 2022 می‌رود که مصادف با تاریخ 1 فوریه است


در زودیاک چینی هر 12 سال یکبار سال ببر است که این بار مصادف با سال 2022 میلادی است.


  • 2022/01/27 17:16:29
  • GMT+08:00
  • /