سفر رهبر چین به استان شان شی در آستانه عید بهار
2022/01/27 16:14:38

در آستانه عید بهار چین، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای بازدید از شان شی به این استان سفر کرد. بعد از ظهر 26 ژانویه، او به ترتیب از  روستای «فن نان یوان» شهرستان «شی  جوان» از توابع  شهر «هو جوئو» و روستای «دوان» شهرستان «سِنگ نیان» از توابع «فِن شی» بازدید کرد و با سر زدن به خانه‌های روستاییان، از نزدیک به بررسی روند بازسازی پس از بلایی طبیعی، وضعیت کشت پاییز و زمستان، تضمین ایمنی و گرمایش خانه‌های مردم در زمستان، تثبیت و گسترش دستاوردهای فقرزدایی و ادامه بهبود وضعیت روستایی در استان شان شی پرداخت.   • 2022/01/27 16:14:38
  • GMT+08:00
  • /