کاروان ورزشکاران چین در بازی های المپیک زمستانی پکن تشکیل شد
2022/01/27 21:12:31

کاروان ورزشکاران چین برای حضور در  بیست و چهارمین دوره بازی های المپیک زمستانی روز 27 ژانویه/ 7 بهمن، رسما تشکیل  شد.

این کاروان ورزشی متشکل از 387 نفر از جمله 176 ورزشکار، 164 کادر تیم شامل  مربی، سرپرست تیم  و پرسنل پزشکی و 47 کادرمقر است. المپیک زمستانی پکن دارای بزرگ  ترین کاروان ورزشی چین در بازی های المپیک زمستانی است.

در میان 176 ورزشکار، 87  ورزشکار زن، 89 ورزشکار مرد و 20 ورزشکار از اقلیت های قومی هستند که 11.36 درصد را  شامل می شود. میانگین سنی ورزشکاران 25.2 سال است و مسن ترین آن ها 37 و جوان ترین  17 سال دارد. 131 ورزشکار برای اولین بار در بازی های المپیک زمستانی شرکت کردند که  74.43 درصد را به خود اختصاص دادند؛ ورزشکاران با تجربه چون؛ شو منگ تائو، جیا زونگ  یانگ و چی گوانگ پو برای چهارمین بار در بازی های المپیک شرکت خواهند کرد. آن ها  ورزشکارانی با بیشترین تجربیات در بازی های المپیک در این کاروان هستند.
کاروان ورزشی چین در تمام 7 رشته اصلی و 15 رشته فرعی بازی‌های  المپیک زمستانی پکن شرکت کرده و در مجموع 194 کرسی به دست آورده است. در مقایسه با  بازی های المپیک زمستانی پیونگ چانگ، تعداد حضور در رشته های فرعی و تعداد  ورزشکاران به اندازه زیادی افزایش یافته  است.

  • 2022/01/27 21:12:31
  • GMT+08:00
  • /