استقبال از خبرنگاران چینی و خارجی برای پوشش خبری «دو نشست» چین
2022/01/27 11:30:54

پنجمین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی خلق و پنجمین نشست سیزدهمین دور کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین به ترتیب در روزهای5 و 4  مارس سال 2022 در پکن برگزار می شوند. دفتر کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین و دفتر کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین امروز پنج شنبه 27 ژانویه اعلام کرد از  تمام خبرنگاران چینی و خارجی که الزامات پیشگیری و کنترل همه گیری کرونا را پشت سر گذاشته باشند، برای پوشش این رویداد مهم استقبال می کنند. این نشستها براساس روحیه باز و شفاف، به ارائه خدمات به خبرنگاران چینی و خارجی برای پوشش این رویداد و تهیه گزارشهای خود می پردازند.

در حال حاضر، وضعیت شیوع کرونا در جهان همچنان جدی و پیچیده است. به منظور پیشگیری و کنترل مؤثر این بیماری همه گیر و حفظ سلامت و بهداشت عمومی، مصاحبه‌های خبری «دو نشست» امسال نیز مانند سال گذشته عمدتاً از طریق اینترنت، ویدیو، مصاحبه کتبی و روش‌های دیگر انجام می‌شوند.

  • 2022/01/27 11:30:54
  • GMT+08:00
  • /