شور و شوق عید بهار چین به روایت تصاویر
2022/01/26 15:42:24

چند روز مانده تا عید بهار چین،  مردم این کشور در تکاپو برای گرامیداشت آن هستند و هر کجا که قدم بگذاری بوی جشن عید بهار به مشام می‌رسد.

حتی خدمه قطارهای پرسرعت نیز با رقص و پایکوبی برای مسافران به استقبال عید بهار رفته‌اند.

امسال طبق تقوی قمری چین سال ببر است و نمادهای آن در تزیینات مربوط به جشن بهار دیده می‌شود.

عید بهار چین از اول فوریه (12 بهمن) شروع می‌شود.

  • 2022/01/26 15:42:24
  • GMT+08:00
  • /