خانه تکانی چینی ها چطور است؟
2022/01/25 16:37:30

 

روز بیست و چهارم از دوازدهمین ماه طبق تقویم کشاورزی چین روز خانه تکانی چینی ها برای استقبال از سال نو است. این روز به «روز گرد و غبارزدایی» یا «روز استقبال از بهار» نیز معروف است.

 امسال  26 ژانویه (6 دی ماه) روز خانه تکانی در چین است.


  • 2022/01/25 16:37:30
  • GMT+08:00
  • /