رونق صنعت حیوانات خانگی در آستانه سال نوی چینی
2022/01/25 16:23:12

با نزدیکتر شدن جشن بهار و سال نوی چینی استان جیانگ سو در شرق این کشور شاهد رونق صنعت حیوانات خانگی و آرایش این حیوانات است.

بر اساس اعلام « Pethadoop» که یک شرکت تحلیل آمار است مناطق شهری چین بیش از 100 میلیون سگ و گربه خانگی دارد و بیش از 99.8 میلیون خانوار چینی در این کشور حیوانات خانگی نگهداری می‌کنند.

همچنین شرکت تحقیقات بازار « iResearch» اعلام کرد پیش بینی می‌شود طی سه سال آینده ارزش صنعت حیوانات خانگی به بیش از 400 میلیارد یوان برسد.

  • 2022/01/25 16:23:12
  • GMT+08:00
  • /