ارسال محموله کمکی چین به تونگا از طریق فیجی
2022/01/24 11:25:30

سفارت چین در فیجی پس از اطلاع یافتن از مشکل کمبود اقلام ضروری در تونگا، کمک‌های فوری خود به ارزش 1 میلیون یوان شامل آب آشامیدنی، غذا، ژنراتور، پمپ، اره برقی، وسایل حفاظت شخصی و تجهیزات پزشکی را جمع آوری و به تونگا ارسال کرد. شایان ذکر است بخشی از این کمکها توسط شرکت های چینی حاضر در فیجی انجام شده است.

ساعت 11:00 صبح  روز دوشنبه 24 ژانویه به وقت محلی، ارسال این محموله از فیجی انجام شد و انتظار می رود که روز پنجشنبه 27 ژانویه به تونگا برسد.

  • 2022/01/24 11:25:30
  • GMT+08:00
  • /