بازار سهام چین بیش از 1.37 میلیون سرمایه گذار جدید در ماه دسامبر 2021 جذب کرد
2022/01/24 11:38:21

داده های صنعتی نشان می دهد که بیش از 1.37 میلیون سرمایه گذار در دسامبر سال گذشته برای تجارت سهام در بورس‌های شانگهای و شن جن حساب باز کردند.

بر اساس گزارش موسسه سپرده گذاری و تسویه اوراق بهادار چین (CSDC)، این رقم نسبت به ماه قبل 2.71 درصد افزایش داشته است.

داده های موسسه سپرده گذاری و تسویه اوراق بهادار چین نشان می دهد که تا پایان سال گذشته، تعداد سرمایه گذاران دارای حساب A-share به 197 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس گزارش این موسسه، این کشور در سال 2021 بیش از 19.63 میلیون سرمایه گذار جدید در بازار سهام جذب کرد.

  • 2022/01/24 11:38:21
  • GMT+08:00
  • /