راه‌اندازی اولین ترمینال سوخت‌گیری گاز طبیعی مایع در منطقه سه دره
2022/01/21 15:11:43

 اولین ترمینال سوخت‌گیری گاز طبیعی مایع در منطقه سه دره رودخانه یانگ تسه به زودی در شهر «یی چانگ» استان «هو بئی» راه‌اندازی می‌شود.

این اسکله با ظرفیت 7000 تن سوخت‌گیری گاز مایع، ظرفیت سوخت‌گیری 31 هزار تن در سال را دارد.

انتظار می رود این پروژه با تامین کردن انرژی پاک برای کشتی‌ها، بتواند آلودگی هوا را کاهش دهد.

  • 2022/01/21 15:11:43
  • GMT+08:00
  • /