میزان تولید برق فتوولتائیک در چین از 300 میلیون کیلووات فراتر رفته است
2022/01/21 11:22:35

 در سال 2021 میلادی ظرفیت نصب شده جدید تولید برق فتوولتائیک چین که به شبکه برق رسانی کشور متصل شده، حدود 53 میلیون کیلووات بود که برای 9 سال متوالی در رتبه اول جهان جای گرفت. تا پایان سال 2021، ظرفیت نصب شده تولید برق فتوولتائیک در شبکه برق رسانی ملی به 306 میلیون کیلووات  رسید و برای هفت سال متوالی رتبه اول جهان را حفظ کرد. 

  • 2022/01/21 11:22:35
  • GMT+08:00
  • /