«هتل سیار» به کاروان ریلی سال نوی چینی می پیوندد
2022/01/21 16:28:48

با نزدیک شدن به سال نوی چینی (عید بهاره)، تردد مسافران میان نقاط مختلف این کشور رشد چشمگیری داشته است. در این مقطع، یک قطار ویژه به کاروان ریلی پیوسته است.

این قطار از نوع قطار خودگرانشی برقی (EMU) هست و یک قطار دو طبقه تختخوابدار است. این قطار طوری مجهز و از نو طراحی و ساخته شده است که به آن «هتل سیار» نیز گفته می شود.


  • 2022/01/21 16:28:48
  • GMT+08:00
  • /