رقص شیر در استان گوانگ‌دونگ
2022/01/20 22:57:58

با نزدیک شدن به عید بهاره، رقصندگان شیر جوان در استان گوانگ‌دونگ چین تلاش می کنند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند.


رقص شیر، یک هنر نمایشی سنتی چینی است که اغلب برای سرگرمی در مناسبت‌های مختلف از جمله جشنواره بهاره به صحنه می رود. رقص شیر به سبک گوانگ‌دونگ در سال 2006 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ملی ثبت شد.

  • 2022/01/20 22:57:58
  • GMT+08:00
  • /