المپیک زمستانی پکن و هنر
2022/01/19 15:30:21

با نزدیک شدن به بازی های المپیک زمستانی پکن، مردم چین آثار هنری زیادی به منظور استقبال از المپیک زمستانی پکن خلق کرده اند.
در عرض چهار روز، وو تونگجون، کشاورزی در استان هی لونگ جیانگ، نقاشی 100×65 متری برف و یخ را در مقابل خانه‌اش تکمیل کرد که نشان بازی‌های المپیک زمستانی پکن 2022 روی آن بود.
جوئو جونگ جن، هنرمند هنرهای عامیانه و صنایع دستی از استان هه بی چین، مجسمه های تخم مرغی با محتوای مختلف بازی های المپیک زمستانی خلق کرد. دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه درمنطقه جدید شیونگ آن استان هه بی، از صنایع دستی سنتی برای نقاشی با نی استفاده می‌کنند.
مجموعه آثار «ورزش های یخ و برف در اطراف من» را ایجاد کرد. یین لینگ لینگ، هنرمند جوان کاغذبری از شهرستان «چی» استان هه بی، کودکان را هدایت کرد تا آثار کاغذبری برای بازی های المپیک زمستانی خلق کنند.

  • 2022/01/19 15:30:21
  • GMT+08:00
  • /