انتشار مجموعه گزارش میراث بازی‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی پکن 2022
2022/01/19 16:30:29

کمیته تشکیلاتی المپیک زمستانی پکن 19  ژانویه /29 دی، «مجموعه گزارش میراث بازی‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی  پکن 2022» را منتشر کرد. این مجموعه گزارش شامل 7 جلد گزارش  میراث ورزش، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، محیط زیست، شهر و توسعه منطقه  ای می  شود.


ایجاد میراث غنی المپیک  زمستانی و به ارمغان آوردن منافع بلندمدت و مثبت برای شهرهای میزبان و عموم مردم  بخش مهمی از آماده سازی برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی پکن 2022  است و  با روحیه اصلاحی کمیته بین المللی المپیک هماهنگی دارد و یکی از نمادهای مهم  برگزاری موفقیت آمیز بازی های المپیک به شمار می  رود.


(پارک المپیک  پکن)

مجموعه گزارش میراثی که این  بار منتشر شده، گزارش میراث قبل از المپیک زمستانی پکن است. با آماده سازی کامل  برای بازی های المپیک زمستانی، دستاوردهای آمادگی های بیشتر به میراث المپیک  زمستانی تبدیل خواهد شد. همه این میراث المپیک زمستانی برای مردم مفید خواهد بود و  منافع بلندمدتی برای توسعه پایدار شهر و منطقه به همراه خواهد  داشت.

  • 2022/01/19 16:30:29
  • GMT+08:00
  • /