ساعات شلوغی سفرهای جشنواره بهاره
2022/01/19 15:33:48

ساعات شلوغی سفرهای جشنواره بهاره که با نام چونیون نیز شناخته می‌شود، از روز دوشنبه آغاز شد. از این رو، قطارهای سریع السیر در مقابل نور خورشید صبحگاهی در شهر شی ان صف کشیده‌اند و برای شلوغ ترین فصل سال آماده می‌شوند.

  • 2022/01/19 15:33:48
  • GMT+08:00
  • /