چین: امیدواریم افغانستان هر چه زودتر به خانواده بزرگ جامعه جهانی بپیوندد
2022/01/18 20:07:34

جائو لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه شنبه 18 ژانویه در نشست خبری خود در پکن گفت که چین امیداور است افغانستان به انتظارات جامعه جهانی پاسخ دهد و هرچه زودتر به خانواده بزرگ جامعه جهانی بپیوندد.

او در پاسخ به پرسش مربوط به تلاش طالبان برای مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی جامعه جهانی گفت: چین متوجه این تلاشهای دولت موقت طالبان شده و بسیاری از کشورها نیز با نگاهی واقع بینانه تماس با دولت موقت طالبان را آغاز کرده اند؛ ما نیز بر آنیم که جامعه بین المللی باید بر اساس احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، از مردم افغانستان در تلاش برای یافتن مسیر توسعه متناسب با شرایط عینی افغانستان حمایت و به ایجاد ثبات و توسعه پایدار در این کشور کمک کند.

او افزود: ما امیدواریم افغانستان به انتظارات جامعه جهانی پاسخ دهد و با ایجاد یک ساختار سیاسی باز و فراگیر و با اجرای یک سیاست داخلی و خارجی معتدل و محتاطانه و مقابله قاطعانه با تروریسم، با همه کشورهای جهان همزیستی صلح آمیز و دوستانه داشته باشد و هرچه زودتر به خانواده بزرگ جامعه جهانی بپیوندد.

  • 2022/01/18 20:07:34
  • GMT+08:00
  • /