افزایش 100 برابری حجم تجارت بین چین و پنج کشور آسیای مرکزی در 30 سال گذشته
2022/01/18 10:53:41

وانگ ون تائو وزیر بازرگانی چین در مجمع همکاری اقتصادی و تجاری چین و آسیای مرکزی که 17 ژانویه برگزار شد، گفت که از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در 30 سال گذشته، حجم تجارت بین چین و پنج کشور آسیای مرکزی بیش از 100 برابر افزایش یافته است و میزان سرمایه گذاری مستقیم چین در پنج کشور آسیای مرکزی از 14 میلیارد دلار فراتر رفته، نیز دامنه همکاری تجاری و سرمایه گذاری به طور پیوسته بیشتر شده است.

وانگ ون تائو افزود که از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و پنج کشور آسیای مرکزی در 30 سال گذشته، همکاری‌های عمل‌گرایانه اقتصادی و تجاری به طور پیوسته عمیق تر شده و به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است. تعدادی از پروژه های بزرگ با موفقیت اجرا شده و به کشورهای آسیای مرکزی برای بهسازی صنایع خود و برقراری ارتباط و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کرده است.

وانگ ون تائو گفت: چین مایل است با غنیمت شمردن فرصت سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، با هموارسازی کانال همکاری، ارتقای سطح همکاری و افزایش اثر همکاری، به ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین چین و آسیای مرکزی به یک سطح جدید یاری کند.

در طول این مجمع، نهادهای اقتصادی و بازرگانی شش کشور "ابتکار توسعه پایدار با کیفیت همکاری اقتصادی و تجاری چین و آسیای مرکزی" را منتشر کردند که به اجماع گسترده در مورد گسترش مشترک همکاری در تجارت، سرمایه گذاری، دیجیتال، سبز و زمینه های دیگر رسیدند.

 

  • 2022/01/18 10:53:41
  • GMT+08:00
  • /