قطارهای کندی
2022/01/18 15:55:00

قطارهای شماره 4317 و 4318 «قطارهای کندی» هستند که بین شهرهای تونگ‌هوآ و دان‌دونگ فعالیت می‌کنند. در آستانه سال نو قمری، مقامات راه آهن محلی بازارهایی را سازماندهی کرده اند که به روستاییان اجازه می دهد کالاهایشان را به مسافران بفروشند.

  • 2022/01/18 15:55:00
  • GMT+08:00
  • /