عکس‌های نفس گیر از آسمان شب
2022/01/17 17:37:33

شیه جیه، عکاسی سی ساله از استان هونان است که با ثبت عکس‌های نفس گیر از آسمان شب، رویای کودکی خود را برآورده می کند.

این عکاس ستارگان در رشته بیوفیزیک تحصیل کرده است، اما در طول سال‌های دانشگاه به شکل شخصی در رشته نجوم مطالعه کرده و تقریباً در تمام کوه‌های استان هونان، جایی که در آن بزرگ شده، سفر کرده است.

  • 2022/01/17 17:37:33
  • GMT+08:00
  • /