چه اتفاقی برای او افتاد که دروغ های شین‌جیانگ را افشا کرد
2022/01/16 11:54:58

در قسمت قبلی،‌ روند دروغ‌‌پردازی سیا درباره شین جیانگ را مشخص کردیم. هر روز بر شمار افراد آگاه به روش‌های نادرست ایالات متحده برای تأمین منافع سیاسی خودش افزوده می‌شود. حتی بین خود مردم آمریکایی‎‌ها

مقتول کیست؟ مرگ او چه ارتباطی با جلوگیری از انتشار حقیقت در شین جیانگ دارد؟

این بار، می‌خواهم با یک قاتل گفتگو کنم.  

  • 2022/01/16 11:54:58
  • GMT+08:00
  • /