تجارت خارجی چین در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۶ تریلیارد یوان رسید
2022/01/14 19:01:32

اداره کل گمرک چین روز جمعه ۱۴ ژانویه/ ۲۴ دی با انتشار داده هایی بر تجارت خارجی بیش از ۶ تریلیاردی کشور در سال ۲۰۲۱ تایید کرد. اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) همچنان شریک اول تجاری چین بوده و میزان رشد تجارت بین چین و کشورهای مسیر کمربند و جاده به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

بر اساس گزارش رسیده، پنج شریک اول تجاری چین به ترتیب آ سه آن، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است.

  • 2022/01/14 19:01:32
  • GMT+08:00
  • /