حکاکی سنگ آنیوئی در استان سیچوآن
2022/01/14 17:18:23

شهرستان آنیوئی در استان سیچوآن در جنوب غربی چین به دلیل کنده کاری‌های سنگی مشهور است.


قدمت حکاکی سنگ آنیوئی به اوایل سلسله هان شرقی (25-220) برمی گردد. کنده کاری‌های آنیوئی توسط سلسله های تانگ (618-907) و سونگ (960-1279)، با ویژگی های فراوان، نفیس و باشکوهی به اوج خود رسید.


اکنون بیش از 100 هزار مجسمه سنگی در حدود 230 مکان در آنیوئی نگهداری می شود.


حکاکی آنیوئی که در کوه ها پراکنده شده است برای مدت طولانی برای عموم ناشناخته بود. امروزه با کمک سیاست ها و بودجه های حمایتی، حکاکی‌های آنیوئی به جهانیان شناسانده شده است.

  • 2022/01/14 17:18:23
  • GMT+08:00
  • /