رئیس کمیته امنیت ملی مجلس ایران: به دنبال یک توافق دائمی در مذاکرات برجام هستیم
2022/01/13 10:14:15

وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز چهارشنبه 22 دی/12 ژانویه گفت که ایران به دنبال دستیابی به یک توافق دائمی در مذاکرات برجام است که از منافع ایران محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، جلال زاده همان روز در مصاحبه ای گفت که ایران به دنبال دستیابی به یک توافق دائمی در مذاکرات هسته ای است و توافق موقت پیشنهادی سایر طرف‌ها، نتیجه ایده‌آلی نخواهد بود. ایران همچنان امیدوار است و در حال حاضر این پیشنهاد نه پذیرفته شده و نه رد شده است.

جلال زاده گفت: هر توافقی نیاز به اجرایی شدن دارد اما کشورهای غربی به وعده های خود عمل نکرده‌اند، بنابراین باید اقدامات مؤثر برای جبران آن انجام دهند. وی همچنین گفت: در صورت تأمین منافع ایران در مذاکرات، احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا مدنظر قرار خواهد گرفت.

  • 2022/01/13 10:14:15
  • GMT+08:00
  • /