طالبان می‌گوید که علت باز نشدن برخی دانشگاه‌ها «مالی» است
2022/01/13 09:23:36

وزارت تحصیلات عالی طالبان با اظهار اینکه دلیل عمده توقف فعالیت برخی دانشگاه‌ها مشکلات مالی است، افزود که بزودی همه دانشگاه‌ها فعالیت خود را از سرمی‌گیرند.

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالباقی حقانی» وزیر تحصیلات عالی طالبان اظهار داشت که دلیل اساسی مسدود ماندن برخی دانشگاه‌های دولتی مشکلات اقتصادی است.

وی با اظهار اینکه همه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان از 15 شهریور فعالیت خود را از سرگرفته‌اند، افزود که دانشگاه‌های دولتی نیز بزودی فعال می‌شوند.

حقانی همچنین اظهار داشت که در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و حدود 150 دانشگاه خصوصی وجود دارد.

  • 2022/01/13 09:23:36
  • GMT+08:00
  • /