حق ثبت اختراع چین در زمینه‌های کلیدی فناوری به طور مستمر افزایش می یابد
2022/01/12 20:18:01

در زمانی که اقتصاد چین از مرحله رشد سریع به مرحله  توسعه با کیفیت بالا تغییر می یابد، حق مالکیت معنوی نقش مهمی در تحریک نوآوری،  ایجاد برندها، استاندارد سازی نظم بازار و گسترش درهای باز ایفا می  کند.

تازه ترین داده‌های اداره ملی حق مالکیت معنوی چین نشان  می دهد که در سال 2021، حق ثبت اختراع چین در زمینه‌های کلیدی فناوری به طور مستمر  افزایش یافته و توانایی نوآوری بازار نیز پی در پی ارتقا می یابد. توسعه صنایع با  ثبت اختراع، ویژگی‌های اثر محرکه قوی بر رشد اقتصادی ملی، انعطاف‌پذیری توسعه بزرگ  و  تقویت توانایی نوآوری را نشان می‌دهد.

تا پایان سال 2021، موسسات چین دارای 1.908 میلیون مورد  حق ثبت اختراع بودند  که در مقایسه با سال 2020 میلادی 22.6 درصد افزایش داشته است.  در این میان شرکت های با فناوری پیشرفته و جدید 1 میلیون و 213 مورد حق ثبت اختراع  معتبر داشتند که 63.6 درصد  میزان کل موسسات داخلی چین را تشکیل می دهد؛ این نشان  دهنده آن است که توان نوآوری بازار چین به طور مداوم افزایش می یابد. 

  • 2022/01/12 20:18:01
  • GMT+08:00
  • /