افسران پلیس در حال گشت زنی
2022/01/12 15:21:44

علیرغم کاهش دما به منفی 44 درجه سانتیگراد در مناطق مرزی منطقه خودمختار مغولستان داخلی، افسران پلیس در حال گشت زنی هستند تا از ایمنی منطقه اطمینان حاصل کنند.

  • 2022/01/12 15:21:44
  • GMT+08:00
  • /