خدمه راه آهن سریع السیر چین
2022/01/12 15:16:01

خدمه راه آهن سریع السیر چین در چونگ‌چینگ در حال آماده شدن برای ساعات شلوغی سفرهای پیش رو به مناسبت جشنواره بهاره هستند.

  • 2022/01/12 15:16:01
  • GMT+08:00
  • /