نخست وزیر پیشین بریتانیا: احتکار واکسن لکه ننگی برای کشورهای غربی است
2022/01/12 11:42:19

ظهور  سویه اومیکرون ویروس کرونا چالش های جدیدی را برای پیشگیری از همه گیری جهانی ایجاد  کرده است. کارشناسان بهداشت بر این باورند که توزیع نابرابر واکسن‌ در پی احتکار  بیش از حد واکسن های کرونا در کشورهای ثروتمند یکی از عوامل مهم در پیدایش این سویه  جدید بوده است. با گسترش سویه اومیکرون، سازمان بهداشت جهانی نگران است که کشورهایی  با درآمد بالا ممکن است احتکار واکسن را افزایش دهند و این موضوع منجر به کاهش عرضه  واکسن در کشورهای کم درآمد  شود.

گوردون براون، سفیر جمع آوری کمک های مالی برای سازمان بهداشت جهانی  و نخست وزیر پیشین بریتانیا گفت: این حقیقت که کشورهای غربی واکسن کرونای اضافی  دارند به معنی احتکار واکسن است اما از سوی دیگر فقیرترین کشورهای جهان، دچار  کمبود واکسن هستند. (احتکار واکسن) از نظر اخلاقی باید محکوم شود، این یک لکه ننگ  بر وجدان غرب است. ما واکسن، علم و فناوری داریم اما برای نجات جان انسان‌ها از  آن‌ها استفاده نمی کنیم، این  لکه ننگ تا ابد بر پیشانی غرب باقی خواهند  ماند.

  • 2022/01/12 11:42:19
  • GMT+08:00
  • /