سال گذشته شلوغ ترین سال چین از نظر پرتاب مداری
2022/01/11 15:57:50

سال گذشته شلوغ ترین سال چین از نظر پرتاب مداری بود. در نتیجه پروازهای مکرر خانواده لانگ مارچ، چین با پرتاب مجموعا 55 راکت به مدار زمین به بزرگترین کاربر سال تبدیل شد، در حالی که ایالات متحده 45 موشک پرتاب کرد و در رتبه دوم قرار گرفت

  • 2022/01/11 15:57:50
  • GMT+08:00
  • /