آدم برفی بزرگ
2022/01/11 15:53:47

یک آدم برفی بزرگ در ساحل رودخانه سونگ‌هوآ در شهر هاربین واقع در استان هه لونگ‌جیانگ ظاهر شد. این آدم برفی غول پیکر حدود 18 متر ارتفاع و 13 متر عرض دارد و از بیش از 2000 متر مکعب برف در آن استفاده شده است.

  • 2022/01/11 15:53:47
  • GMT+08:00
  • /