ملاقات با یک رهبر واقعی؛ روایت «ویلیام» از دیدار با «شی جین پینگ»
2022/01/10 09:23:10

«پان ویلیام» اولین شهروند خارجی در استان «فوجیان» است که گرین کارت چینی یا همان حق شهروندی این کشور را کسب کرده است.

او اکنون استاد دانشگاه «شیامن» است. وقتی پان ویلیام برای اولین بار به شهر شیامن آمد، «شی جین پینگ» در همین استان کار می‌کرد.

در ذهن ویلیام، «شی» فردی دوست داشتنی و مسئولیت‌پذیر در کار خود است. زمانی که پان ویلیام از ابتلاء به سرطان رنج می‌برد، «شی» نماینده خود را برای عیادت از ویلیام و دلگرمی او به هنگ کنگ فرستاده بود.

«شی» ابراز امیدواری کرده بود او هرچه زودتر بهبود یافته و به «خانه» برگردد. البته، این خانه یعنی همان شهر «شیامن». این اقدام «شی» پان ویلیام را تحت تاثیر قرار داد.

در بیش از 30 سال گذشته، پان ویلیام شاهد فراز و نشیب‌های مختلف در چین و توسعه این کشور بوده است. پان ویلیام دیدار خود با شی جین پینگ را باارزش‌ترین تجربه خود می‌داند.

  • 2022/01/10 09:23:10
  • GMT+08:00
  • /