سرزمین عجایب زمستانی
2022/01/10 15:48:29

این سرزمین عجایب زمستانی را می توان در روستای همو در منطقه دیدنی کاناس در منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ یافت.

خانه های چوبی نوک تیز مردم تووا، منظره طبیعی و فرهنگی بی نظیری را در هماهنگی با کوه های برفی اطراف، جنگل ها، آسمان آبی و ابرهای سفید ایجاد می کند.

  • 2022/01/10 15:48:29
  • GMT+08:00
  • /