رقص سنتی لوشنگ
2022/01/07 16:05:05

دانش آموزان گروه قومی میائو رقص سنتی لوشنگ (ساز نی) را در شهرستان کونگ‌جیانگ واقع دراستان گویجوئو در جنوب غربی چین اجرا می کنند.

رقص لوشنگ یک میراث فرهنگی ناملموس در گویجوئو است. وارثان این هنر به مدارس گویجوئو دعوت می‌شوند تا فرهنگ و تکنیک‌های سنتی آن را به دانش آموزان آموزش دهند.

  • 2022/01/07 16:05:05
  • GMT+08:00
  • /