سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۸۰ میلیون دوز واکسن تولید چین توزیع کرده است
2022/01/07 09:54:27

سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه 6 ژانویه یک نشست خبری درباره وضعیت همه گیری کرونا برگزار کرد. بروس آیلوارد، مشاور ارشد مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: «طرح اجرای واکسن کرونا» در ۴۹ کشور و منطقه بیش از ۱۸۰ میلیون دوز واکسن سینوواک و سینوفارم ساخت چین را  توزیع کرده است که ۲۰ درصد تعداد کل واکسن توزیع شده در این طرح را تشکیل می دهد و بخشی مهم در تقویت ایمنی و نجات جان انسان ها در سراسر جهان به شمار می رود.

  • 2022/01/07 09:54:27
  • GMT+08:00
  • /