فرودگاه آلماتی به تصرف معترضان درآمد
2022/01/06 11:05:20

به  گزارش رسانه‌های محلی قزاقستان، سخنگوی فرودگاه «آلماتی» 5 ژانویه (15 دی) تایید  کرد که این فرودگاه از سوی بیش از 40 فرد معترض به تصرف در  آمد.

سخنگوی فرودگاه با بیان این که در آن زمان به جز پروازی که  به تازگی فرود آمده بود، هیچ مسافری در فرودگاه وجود نداشت، گفت: نیروهای دولتی پیش  از آن از فرودگاه خارج شده بودند و کارکنان فرودگاه به تنهایی کار تخلیه را ترتیب  دادند.

  • 2022/01/06 11:05:20
  • GMT+08:00
  • /