چین درخواستها برای رصد نجومی با تلسکوپ فست از 14 کشور را تصویب کرده است
2022/01/06 10:17:07

پس از آن که تلسکوپ رادیویی کروی 500 متری (FAST) رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین موسوم به "چشم آسمان چین" در پایان مارس 2021 به طور رسمی برای اخترشناسانسراسر جهان گشوده شد، تاکنون درخواست مشاهده علمی بین المللی از 14 کشور تصویب شده است.

31 مارس 2021، "چشم آسمان چین" به طور رسمی برای به اشتراک گذاری به روی جهان گشوده شد و درخواست های رصدی از اخترشناسان جهانی دریافت شد. در مجموع 7216 ساعت درخواست مشاهده از کشورهای مختلف دریافت شده و در نهایت 27 درخواست رصد بین المللی از 14 کشور (به استثنای چین) مورد تایید قرار گرفت و مشاهدات علمی در ماه اگوست 2021 راه اندازی شد.

براساس گزارش رسیده، "چشم آسمان چین" یکی از تجهیزات ملی علمی و فناوری است که توسط رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین ساخته، اشکال زدایی، بهره برداری و مدیریت می شود و همچنین بزرگ ترین و حساس ترین تلسکوپ رادیویی تک دیافراگم در جهان است. "چشم آسمان چین" تاکنون حدود 500 تپ اختر کشف کرده و از زمان راه اندازی به کارآمدترین دستگاه نجومی جهان برای تپ اخترها تبدیل شده است.

  • 2022/01/06 10:17:07
  • GMT+08:00
  • /