سازمان بهداشت جهانی: واکسن های سینوفارم و سینوواکس چین برای بیماران بدحال از سویه اومیکرون موثر است
2022/01/05 09:50:22

  عبدی محمود، یکی از مسوولان سازمان بهداشت جهانی 4 ژانویه/ 14 دی گفت: مطالعات نشان داده است که واکسن‌های کرونا جدید مانند سینوفارم و سینوواکس ساخت چین می‌تواند از خطر بستری شدن  بیماران بدحال ناشی از سویه اومیکرون جلوگیری کند و پیش بینی می شود که  این واکسن ها همچنان از جان بیماران بدحال بستری شده حفاظت خواهد کرد.

عبدی محمود خاطرنشان کرد: با وجود این که  تعداد موارد جدید در آفریقای جنوبی پس از افزایش شدید به سرعت کاهش یافته و میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر نیز پایین است، اما گروه‌های پرخطر و افراد واکسینه نشده همچنان ممکن است به سویه امیکرون آلوده باشند و تبدیل به  بیماران بدحال شوند.  .

  • 2022/01/05 09:50:22
  • GMT+08:00
  • /