سفیر سوریه در چین سیاسی کردن بازی‌های المپیک را کاری بسیار بیهوده خواند
2022/01/05 14:54:27

تا بازی‌های  المپیک زمستانی 2022 پکن حدود یک ماه دیگر باقی مانده  است.

به برخی از  کشورهایی که می گویند مقاماتشان را به پکن 2022 اعزام نخواهند کرد، چطور نگاهی می  توان داشت؟

عماد مصطفی،  سفیر سوریه در چین گفت که سیاسی کردن این بازی ها اقدامی بسیار بیهوده و سطح پایین  است. چین بدون پیروی از الگوی سیاسی دیگران به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است که  نشان دهنده موفقیت نظم جهانی است. روابط چین و سوریه محکم و قوی است. چین در شرایط  سخت در کنار سوریه ایستاد و ثابت کرد که به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته  می‌شود.

  • 2022/01/05 14:54:27
  • GMT+08:00
  • /