کمک‌های اهدایی چین بین خانواده‌های نیازمند در ولایت جوزجان افغانستان توزیع شد
2022/01/04 15:31:35

عبدالقیوم نظری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان در این ولایت گفت که مقامات در ولایت جوزجان واقع در شمال افغانستان توزیع کمک های اهدایی چین به 500 خانواده بی‌بضاعت را از روز شنبه آغاز کردند.

این مقام به شین‌هوا گفت: «در اولین روز توزیع که از امروز آغاز شد، 100 خانواده این کمک‌ها شامل پتو و لباس گرم را دریافت کردند.»

به گفته این مقام مسئول، 400 خانواده باقی مانده نیز طی چهار روز آینده این کمک‌ها را دریافت خواهند کرد.


این مقام با بیان اینکه حدود 20 هزار خانواده فقیرساکن در ولایت جوزجان محل زندگی خود را از دست داده اند گفت که آنها به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا در این لحظه حساس به نیازمندان افغان کمک کنند.

نظرمحمد که کمک‌های اهدایی چین را در شهر شیبرغان دریافت کرده است، به شین‌هوا گفت: «از چین برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سپاسگزارم.»

چین اخیراً چندین محموله از کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی، واکسن‌های کووید-۱۹ و لباس‌های زمستانی را به افغانستان ارسال کرده است.

  • 2022/01/04 15:31:35
  • GMT+08:00
  • /