هدایت بی نظیر 2021: امور مربوط به خانوارهای چین چیست
2022/01/04 16:49:43

 شی جین پینگ ریس جمهوری خلق چین همواره به زندگی عموم مردم توجه دارد. وی بیان کرده است: «به هر نقطه ای که بروم باید حتما وضعیت واقعی مردم در روستا ها و نیز نواحی مسکونی را از نزدیک ببینم.»

شی جین پینگ تاکید کرد که اطمینان از رفاه مردم از اولویت های یک کشور است.

 

 تحصیل

در سال 2021 میلادی، دولت چین سیاست کاهش تکالیف دانش آموزان دبستان و دبیرستان و آموزشگاه های خارج از مدارس را صادر کرد. پس از اجرای این سیاست، 73 درصد والدین اظهار داشتند که زمان انجام تکالیف بچه های خود در مقایسه با دوره پیش از آن به شدت کاهش یافته است. 76.2 درصد زمان خواب دانش آموزان به یا نزدیک به استاندارد تعیین شده یعنی "10 ساعت زمان خواب برای دانش آموزان دبستانی و 9 ساعت زمان خواب برای دانش آموزان دبیرستانی" رسیده است که در مقایسه با سال 2002 میلادی تقریبا 36 درصد افزایش یافته است. در عین حال، مدارس در سال 2021 در مرحله آموزش اجباری چین اساسا به پوشش کامل خدمات بعد از مدرسه دست یافته است.

  امور پزشکی، درمان و بهداشت

از سال 2021 میلادی، شیوع کرونا با فراز و نشیب هایی ادامه دارد و ویروس اغلب جهش می یابد که وضعیت پیشگیری و مهار همه گیری کرونا را همچنان شدید کرده است. رهبر چین کار پیشگیری و مهار همه گیری کرونا را هدایت و راهبرد کل مبنی بر "جلوگیری از ورود مورد مبتلا از خارج به داخل کشور و پیشگیری از تکرار و شیوع دوباره در داخل کشور" و راهبرد کلی مبنی بر "تحقق مورد ابتلا به صفر" را تعیین کرد که با حداقل هزینه به نتایج بسیار رسیده است.

 

 بازنشستگی و مراقبت از سالمندان

در سال 2021 میلادی با پشتیبانی قوی دولت چین، خدمات بازنشستگی و مراقبت از سالمندان به خانواده های سالخوردگان و یا بستری آنان رسیده است. وزارت دارایی چین با ارایه بودجه 1.1 میلیارد یوانی، از توسعه خدمات کمک به مراقبت سالمندان در خانه یا نواحی مسکونی در 42 منطقه کشور پشتیبانی کرده و کارهایی مانند اصلاح و بهبود شرایط زندگی مناسب سالخوردگان، راه اندازی غذاخوری و افزایش تخت خواب مخصوص سالمندان انجام داده است.

اکنون جمعا 340 هزار نهاد و تسهیلات خدمات رسانی به بازنشستگان و کار مراقبت از سالمندان در چین با 8172 هزار تخت وجود دارد. در این میان، تعداد نهادهای کمک به مراقبت از سالمندان 39 هزار و تعداد تخت آن نیز به 4997 رسیده است؛ تعداد نهاد و تسهیلات خدمات رسانی به بازنشستگان و مراقبت از سالمندان در نواحی مسکونی کشور به 301 هزار مورد رسیده که در مقایسه با سال 2020 میلادی، 10 هزار مورد افرایش یافته و همچنین در این راستا، تعداد تخت در نواحی مسکونی 3175 هزار عدد است.

 

 

 

  • 2022/01/04 16:49:43
  • GMT+08:00
  • /