فرانسه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا شد
2022/01/02 10:14:43

به گزارش آناتولی، فرانسه شنبه ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت.

پیگیری حاکمیت و استقلال اروپا و کنترل بهتر مهاجرت برای تضمین امنیت مرزی کشورهای عضو این اتحادیه از اهداف کلیدی فرانسه در دوره ۶ ماهه ریاست بر این شورا عنوان شده است.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری در ماه گذشته در همین باره و با ارائه برنامه ۶ ماهه ریاست دوره ای این کشور از ژانویه تا ژوئن، گفت: ما باید از اروپایی مبنی بر همکاری در داخل مرزهای خود به اروپایی قدرتمند در جهان، کاملاً مستقل، آزاد در انتخاب و حاکم بر سرنوشت خود حرکت کنیم.

ماکرون همچنین گفت که ایجاد «ساز و کار حمایت اضطراری مرزی» برای کمک به کشورهای اتحادیه اروپا که با بحران مهاجرت در مرزهای خود مواجه هستند، در میان پیشنهادات فرانسه است.

  • 2022/01/02 10:14:43
  • GMT+08:00
  • /