دهکده المپیک زمستانی
  • 2021
  • 29/11
  • 20:07:02

بازی های المپیک و پارالمپیک زمستانی پکن 2022  در سه منطقه رقابتی پکن، یان  چینگ و جانگ جیاکوئو برگزار خواهد شد که هر کدام دارای دهکده المپیک زمستانی است. دهکده المپیک زمستانی خانه ای گرم، راحت و با فناوری برای  برترین ورزشکاران ورزش های یخی و برفی جهان در طول بازی های المپیک زمستانی پکن خواهد بود. 

  • GMT+08:00
  • /