با شروع بازگشت فلسطینیان، امید هم به ویرانه‌های اردوگاه یرموک سوریه باز می‌گردد
  • 2021
  • 29/11
  • 16:05:29

با شروع بازگشت فلسطینیان، امید هم به ویرانه‌های اردوگاه یرموک سوریه باز می‌گردد_fororder_8-1

سه سال پس از شکست تروریست‌های داعشی و بازگشت اردوگاه یرموک در جنوب دمشق پایتخت سوریه به آغوش ارتش و نیروهای مردمی این کشور، آوارگان فلسطینی در تلاش هستند تا زندگی خود را در بزرگترین اردوگاه خود در سوریه بازسازی کنند.

با شروع بازگشت فلسطینیان، امید هم به ویرانه‌های اردوگاه یرموک سوریه باز می‌گردد_fororder_8-2

با وجود اینکه کار بازسازی در این کمپ همچنان ادامه دارد اما کل روند بازسازی هنوز به شرکت های بزرگ ساختمانی نیاز دارد تا ساختمان های ویران شده را از بین ببرند و کار تعمیرات اساسی را انجام دهند.

محمود الخالد، یک مهندس بازسازی، به خبرگزاری شین‌هوای چین گفت که هدف از کارهای فعلی تعمیر زیرساخت های آسیب دیده در اردوگاه است تا مردم بتوانند به خانه های خود بازگردند.

با شروع بازگشت فلسطینیان، امید هم به ویرانه‌های اردوگاه یرموک سوریه باز می‌گردد_fororder_8-3

به گفته الخالد، در مجموع 800 خانواده از سال 2018 به اردوگاه بازگشته اند و در حالی که توسط دولت سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) تامین مالی و حمایت می شوند،  به آرامی به تعمیر خانه های خود مشغول هستند.

وی خاطرنشان کرد: به محض مرمت و بازسازی زیرساخت ها، اکثریت قریب به اتفاق افراد به کمپ باز خواهند گشت.

با شروع بازگشت فلسطینیان، امید هم به ویرانه‌های اردوگاه یرموک سوریه باز می‌گردد_fororder_8-4

جمال سعدی، یک پناهنده فلسطینی، گفت که او جزو اولین کسانی بود که سه سال پیش به اردوگاه بازگشت، اما هنوز در حال تعمیر خانه خود است. همسایگان او میگویند که سعدی در اردوگاه مشهور است، زیرا او یک خیابان را بطور کامل و به تنهایی از آوار پاکسازی کرد تا همسایه ها و اقوام بیشتری را تشویق به بازگشتن کند.

او به شین هوا گفت:  «مردم اردوگاه خاطرات و زندگی خود را در اینجا دارند، که قبل از بحران زیبا بود. امیدوارم زندگی به زودی به شرایط قبل از جنگ بازگردد.»

  • GMT+08:00
  • /