«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین
  • 2021
  • 29/11
  • 10:16:23

«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین_fororder_4534534

توضیح تصویر:مرکز ملی اسکی آلپاین چین

مرکز ملی اسکی آلپاین چین در منطقه «یانگ چین» از محل بازی‌های المپیک زمستانی پکن قرار دارد و از آنجایی که از دور شبیه به یک پرستوی در حال پرواز به نظر می‌رسد به آن «شیه فی یان» (پرستوی برفی درحال پرواز) نیز می‌گویند.

مرکز ملی اسکی آلپاین چین در مجموع از هفت پیست تشکیل شده و رقابت‌های اسکی بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن  از جمله 11 رشته اسکی آلپاین و اسکی مارپیچ بزرگ و کوچک در این مرکز برگزار می‌شود و برندگان 11 مدال طلا را مشخص خواهد کرد؛ مجموع طول هفت پیست این مرکز 9.2 کیلومتر و بیشترین شیب آن 900 متر است. این مرکز نخستین مجموعه پیست اسکی آلپاین چین است که با استانداردهای المپیک مطابقت دارد.

«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین_fororder_456745745

«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین_fororder_5463456345

«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین_fororder_5787858567

«پرستوی برفی»؛ مرکز ملی اسکی آلپاین چین_fororder_890978078078

  • GMT+08:00
  • /