فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی
  • 2021
  • 25/11
  • 15:26:42

فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی نزدیک است. این شهرستان با ادغام صنعت گردشگری و چیدن میوه به عنوان شکل جدیدی از صنعت کشاورزی توانسته درآمد مردم محلی را افزایش دهد و احیای روستاها را تقویت کند.

فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی_fororder_18-1

فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی_fororder_18-3

فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی_fororder_18-2

فصل برداشت توت فرنگی در شهرستان بائوکانگ در استان هوبئی_fororder_18-4

 

  • GMT+08:00
  • /