هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی
  • 2021
  • 25/11
  • 15:51:07

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی است که عناصری از زندگی و فرهنگ محلی متمایز را در خود جای داده است. در ماه مه سال 2021 در فهرست تعمیم یافته نمایانگر اقلام میراث فرهنگی ناملموس چین در سطح دولتی گنجانده شد.

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی_fororder_1-1

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی_fororder_1-3

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی_fororder_1-2

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی_fororder_1-4

هوآلونگ تانگ‌کا، شاخه ای از میراث تبتی_fororder_1-5

 

  • GMT+08:00
  • /